The Rosary in Poland

Rosary Prayers in Poland

polish poland rosary

The Catholic Church is still a very important part of the every daily life of many Poles, and as such most Poles own a rosary of their own. Traditional Polish rosaries are made of wood. A wooden cross attached to a necklace of strung wooden beads.

Many Catholics use them as a sort of charm and hang a rosary from the interior rear-view mirror of their car as a sort of spiritual protection. Some simply wear their rosary as jewellery. But many Poles use them as a prayer tool and will follow the Catholic ritual below.

polish rosary

Two examples of traditional Polish rosaries. These were handmade in Lubuskie in western Poland.

How to Pray Using a Rosary.

First the Sign of the Cross is made and then the following words said while holding the rosary:

W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

(In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.)

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

(I believe in God, the Father almighty creator of heaven and earth and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God, the Father almighty. He will come again in glory to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen.)

Ojcze nasz, któryś jest w niebie święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi; chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie; ale nas zbaw od złego. Amen.

(Our Father, who art in heaven hallowed be thy name; thy kingdom come; thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us; and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen.)

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

(Hail Mary, full of grace. The Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, And blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, Pray for us sinners, Now and at the hour of our death. Amen.)

Chwala Ojcu i Synowi i Duchowi Swietemu jak byla na poczatku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

(Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.)

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

(Oh my Jesus, forgive us of our sins. Save us from the fires of hell. Lead all souls into heaven, especially those in most need of thy mercy. Amen.)

Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia, życia, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!

(Hail Holy Queen, Mother of Mercy, our Life, our Sweetness, and our hope. To thee we cry, poor banished children of Eve. To thee we send up our sighs, mourning and weeping in this vale of tears. Turn then most gracious advocate, Thine eyes of mercy toward us, and after this, our exile, show unto us, the blessed fruit of thy womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary. Pray for us O Holy Mother of God, That we may be made worthy of the promises of Christ. Amen.)

Módlmy się! O Boże, którego jedyny Syn przez życie, śmierć, i zmartwychwstanie zdobył dla nas nagrodę życia wiecznego, spraw, Ciebie prosimy, aby rozmyślanie tajemnic rózańca Świętego Najświętszej Maryi Panny pozwoliłoby nam je naśladować i tak dostąpić spełnienia ich obietnic, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

(Let us pray. O God, whose only begotten Son, by His life, death, and resurrection, has purchased for us the rewards of eternal life, grant, we beseech Thee, that meditating upon these mysteries of the Most Holy Rosary of the Blessed Virgin Mary, we may imitate what they contain and obtain what they promise, through the same Christ Our Lord. Amen.)

Come back to listen to all these Polish prayers as downloadable MP3 files later this week!

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Leave a Reply